ترجمه+متن قرآن کریم به زبان استانبولی

ترجمه قرآن کریم توسط مصطفی خیری کوچکدنیز Mustafa Hayri Küçükdeniz   دانلود متن قرآن کریم با ترجمه استانبولی دانلود پارت اول   دانلود پارت دوم۲        ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره فاتحه ۰۰:۰۱:۴۱ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / […]

شبهه:یکی از اُصول عقلیه آن است که خطا مجازات ندارد ولی آیه ۹۲ سوره نساء برخلاف این اصول است؟!

شبهه: یکی از اُصول عقلیه آن است که خطا مجازات ندارد و گناهی به حساب نمی آید و حتّی در احادیث مسلمانان نیز از زبان پیغمبرشان این اصل بیان شده است اما شما می بینید قرآن در سوره نساء آیه ۹۲ در مورد قتل خطائی با مجازات سخت برای قاتل عملاً  نشان داده است که […]