ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء یک لینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء دو لینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء سهلینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء چهار –  لینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء پنج لینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء ششلینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء هفتلینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء هشتلینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء نهلینک دانلود

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

     استاد عبدالباسط – جزء دهلینک دانلود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *