تلاوت مجلسی راغب مصطفی غلوش

42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه (تصویری)
11:51
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه (صوتی)
11:51
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات 49-آخر ، آل عمران آیات 1-33 و تکاثر
28:35
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 284-آخر و نصر
26:05
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء علیهم السلام آیات 10-آخر ، شمس و نصر
25:06
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه الرحمن آیات 9-33 و حاقه آیات 1-24
27:33
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 21-34
32:11
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی
04:09
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر
2:24
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق
29:37
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 285-آخر
06:21
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-29 به همراه زیرنویس انگلیسی
29:58
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران
05:30
42d3474819e5e52f3e53805480352808
آخرین تلاوت در بیمارستان سوره مبارکه انشراح
01:54
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-48 و طارق
18:13
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یونس (ع) و حاقه
26:33
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء
05:31
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء آیات 105-108
05:24
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء
05:23
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه غلوش نبأ آیات 31 -40
06:43
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره به همراه زیرنویس انگلیسی
25:40
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه اخلاص
00:57
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب
04:24
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب
15:53
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء
18:16
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء
23:47
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و نصر
08:11
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح ، ضحی ، انشراح و کوثر به همراه زیرنویس انگلیسی
20:27
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعراف آیات 31-53
28:53
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت محلسی سوره مبارکه آل عمران به همراه زیرنویس انگلیسی
21:16
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعراف آیات 42-43
03:16
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام
29:57
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 76-82 همراه با ترجمه انگلیسی
23:12
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات 5-26
30:29
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه الرحمن آیات 9-33 و حاقه آیات 1-24
27:32
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحیانشراحتینعلققدربیّنهزلزالعادیاتقارعهتکاثرعصر با زیرنویس فارسی و انگلیسی
29:36
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) در محضر رهبر معظم انقلاب (حسینیه امام خمینی (ره) 1368)
31:30
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره
08:00
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بروج
19:46
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 101-آخر ، شمس و نصر
25:06
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج و شمس و بلد و تین
22:57
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء فجر و قریش
28:55
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره
24:46
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 108-111
08:35
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره قصص آیات 5-14
16:26
42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره ابراهیم آیات 35-41
29:14
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی تلاوت مجلسی سوره های قمر آیات 49-55 و الرحمن آیات 1-33 (مسجد بلال تهران-1368)
22:24
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نصر و بقره (مسجد بلال تهران-1368)
26:08
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوتی نادر از سوره نساء (تصویری)
30:08
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت سوره نساء (تصویری)
30:11
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
سوره آل عمران آیات 189 الی آخر
23:48
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی سوره نباء آیات 31 تا 40، فجر 1 تا 30، قریش، کوثر، اخلاص
00:28:43
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
سوره کهف آیات 23 الی 31
18:25
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی قرآن – غلوش
14:50
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
تلاوت مجلسی قرآن – غلوش
29:48
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
غلوش-قرات قرآن
32:07
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
سوره نساء آیه 74 – اهمیت جهاد در راه خدا
03:01
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
سوره مائده– آیه 54 – دوستان خدا چه ویژگی هائی دارند؟
04:20
 42d3474819e5e52f3e53805480352808
سوره مائده– آیه 54 – دوشرط ورود به بهشت
04:38
منبع: سایت راسخون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *