سخنرانی های حجت الاسلام رفیعی

 

دهه  اول محرم (هیئت رزمندگان اسلام قم سال ۹۴)
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
شب اول محرم الحرام
۲۱,۷۱۶ ۰۰:۴۶:۰۹
۲
شب دوم محرم الحرام
۱۴,۰۰۸ ۰۰:۳۹:۳۵
۳
شب سوم محرم الحرام
۱۴,۸۷۲ ۰۰:۴۲:۰۳
۴
شب چهارم محرم الحرام
۱۹,۶۷۳ ۰۰:۴۱:۴۸
۵
شب پنجم محرم الحرام
۹,۷۰۱ ۰۰:۴۱:۰۱
۶
شب ششم محرم الحرام
۱۶,۹۵۵ ۰۰:۳۵:۵۹
۷
شب هفتم محرم الحرام
۱۷,۹۲۱ ۰۰:۳۸:۰۲
۸
شب هشتم محرم الحرام
۱۶,۶۱۷ ۰۰:۳۵:۱۵
۹
شب تاسوعای حسینی
۱۸,۹۶۹ ۰۰:۴۰:۱۷
۱۰
شب عاشورای حسینی
۱۷,۱۹۹ ۰۰:۳۶:۳۰

 

شناخت امام حسین (علیه السلام)
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۸۰۳ ۰۰:۳۱:۲۴
۲
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۸۹۸ ۰۰:۳۱:۳۶
۳
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۳,۵۹۰ ۰۰:۲۸:۴۹
۴
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۵,۰۱۴ ۰۰:۳۱:۵۱
۵
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۲,۸۲۲ ۰۰:۲۷:۱۱
۶
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۹۲۸ ۰۰:۳۱:۴۰
۷
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۵,۹۰۷ ۰۰:۱۲:۲۶
۸
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۸۹۸ ۰۰:۳۱:۳۶
۹
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۰,۳۶۷ ۰۰:۲۱:۵۷
۱۰
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۹۶۶ ۰۰:۳۱:۴۵
۱۱
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۲,۱۸۳ ۰۰:۲۵:۴۹
۱۲
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۷۵۵ ۰۰:۳۱:۱۸
۱۳
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۹۹۵ ۰۰:۳۱:۴۹
۱۴
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۹۲۶ ۰۰:۳۱:۴۰
۱۵
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۸۷۲ ۰۰:۳۱:۳۳
۱۶
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۸۸۶ ۰۰:۳۱:۳۵
۱۷
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۵,۱۳۳ ۰۰:۳۲:۰۷
۱۸
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۹۴۰ ۰۰:۳۱:۴۲
۱۹
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۳,۸۳۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۲۰
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۹۱۲ ۰۰:۳۱:۳۸
۲۱
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۸,۵۱۲ ۰۰:۱۷:۵۹
۲۲
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۴,۶۹۳ ۰۰:۳۱:۱۰
۲۳
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۵,۰۷۰ ۰۰:۳۱:۵۹
۲۴
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۱۳,۸۵۵ ۰۰:۲۹:۲۳
۲۵
شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام)
۴,۰۸۸ ۰۰:۰۸:۳۳

 

موضوعات مختلف
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱
نادانی و حماقت
۱۴,۰۵۱ ۰:۲۹:۴۸
شرح حکمت ۳۸ نهج البلاغه
۲
روانشناسی خانواده
۳۶,۳۱۹ ۰:۲۵:۴۹
درمان بیماری های روانی با قرآن
۳
عفاف و حجاب
۱۱۶۸۵ ۲:۰۴:۰۳
حیا
۴
مهر و محبت ۱
۱۹,۸۲۹ ۰:۴۲:۰۸
معاشرت با اطرافیان ۱
۵
مهر و محبت ۲
۱۹,۶۳۹ ۰:۴۱:۴۳
معاشرت با اطرافیان ۲
۶
مرگ و عالم برزخ ۱
۱۳,۱۸۹ ۰:۳۱:۵۸
حساسبرسی قیامت و محاسبه عمل
۷
مرگ و عالم برزخ ۲
۱۱,۲۷۶ ۰:۳۱:۵۱
توجه به مرگ
۸
امام شناسی ۱
۲۱,۰۲۲ ۰:۵۱:۰۱
زندگی امام رضا(ع)
۹
امام شناسی ۲
۱۷,۷۲۴ ۰:۴۲:۵۸
امامت امام رضا(ع)
۱۰
عدل و عدالت
۱۶,۵۸۳ ۰:۴۰:۱۴
حضرت عباس (ع)

 

امام زمان (عج)
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
وظایف ما در زمان غیبت(جلسه اول)
۱۶,۶۴۵ ۰۰:۴۰:۲۳
۲
وظایف ما در زمان غیبت(جلسه دوم)
۳,۴۳۱ ۰۰:۲۸:۳۷

 

تفسیر آیات قرآن
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه ۱
۲۳,۸۱۲ ۰۰:۵۰:۳۸
۲
تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه ۲
۲۴,۲۵۷ ۰۰:۵۱:۳۵
۳
تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه  ۳
۲۲,۷۰۲ ۰۰:۴۸:۱۵
۴
تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه ۴
۲۳,۲۰۱ ۰۰:۴۹:۱۹
۵
تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه  ۵
۱۱,۲۰۸ ۰۰:۲۳:۴۴
۶
تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه  ۶
۲۳,۰۲۶ ۰۰:۴۸:۵۷
۷
تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه  ۷
۱۳,۲۰۸ ۰۰:۲۸:۰۰

 

درمان با قرآن کریم
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
درمان با قرآن کریم (جلسه ۱)
۵,۳۱۲ ۰۰:۴۴:۴۰
۲
درمان با قرآن کریم (جلسه ۲)
۴,۹۵۲ ۰۰:۴۱:۳۵
۳
درمان با قرآن کریم (جلسه ۳)
۵,۵۴۷ ۰۰:۴۶:۴۰
۴
درمان با قرآن کریم (جلسه ۴)
۵,۰۹۱ ۰۰:۴۲:۴۶
۵
درمان با قرآن کریم (جلسه ۵)
۵,۶۶۸ ۰۰:۴۷:۴۲
۶
درمان با قرآن کریم (جلسه ۶)
۴,۸۱۴ ۰۰:۴۰:۲۴
۷
درمان با قرآن کریم (جلسه ۷)
۵,۸۵۹ ۰۰:۴۹:۲۰
۸
درمان با قرآن کریم (جلسه ۸)
۴,۷۴۰ ۰۰:۳۹:۴۷
۹
درمان با قرآن کریم (جلسه ۹)
۵,۰۶۹ ۰۰:۴۲:۳۵
۱۰
درمان با قرآن کریم (جلسه ۱۰)
۴,۹۲۱ ۰۰:۴۱:۱۹
۱۱
درمان با قرآن کریم (جلسه ۱۱)
۵,۳۴۴ ۰۰:۴۴:۵۶
۱۲
درمان با قرآن کریم (جلسه ۱۲)
۵,۰۸۱ ۰۰:۴۲:۴۱
۱۳
درمان با قرآن کریم (جلسه ۱۳)
۳۶,۵۱۷ ۰۰:۲۵:۵۸

 

شرح نهج البلاغه
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۱ ۱۵,۵۹۶ ۰۰:۳۳:۰۵
۲ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۲ ۱۶,۹۴۹ ۰۰:۳۵:۵۸
۳ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۳ ۱۵,۵۵۴ ۰۰:۳۳:۰۰
۴ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۴ ۱۷,۹۶۱ ۰۰:۳۸:۰۸
۵ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۵ ۱۷,۵۵۴ ۰۰:۳۷:۱۶
۶ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۶ ۱۶,۲۳۰ ۰۰:۳۴:۲۶
۷ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۷ ۱۵,۴۳۵ ۰۰:۳۲:۴۵
۸ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۸ ۱۶,۶۲۹ ۰۰:۳۵:۱۷
۹ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۹ ۱۷,۰۶۴ ۰۰:۳۶:۱۳
۱۰ شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه ۱۰ ۱۴,۶۶۴ ۰۰:۳۱:۰۶
۱۱ شرح حکمت سی و هشت  نهج البلاغه (نادانی و حماقت) ۱۴,۰۵۱ ۰۰:۲۹:۴۸
۱۲ شرح حکمت سی و هشت  نهج البلاغه (عقل و خرد) ۱۴,۰۰۴ ۰۰:۲۹:۴۲
۱۳ شرح حکمت چهل وهفت نهج البلاغه
(مبنای ارزش انسان در چهار چیز)
۱۴,۰۳۵ ۰۰:۲۹:۴۶
۱۴ شرح حکمت سی و هشت نهج البلاغه
(پرهیز از دوستی و رفاقت با۴گروه)
۱۳,۹۴۱ ۰۰:۲۹:۳۴
۱۵ شرح خطبه هشتاد و هفت نهج البلاغه
(معرفی بندگان برتر خدا)
۱۴,۱۹۰ ۰۰:۳۰:۰۶
۱۶ شرح حکمت سی و هشت  نهج البلاغه (حسن الخلق) ۱۳,۶۸۶ ۰۰:۲۹:۰۱
۱۸ شرح کلمات کوتاه و حکمتهای نهج البلاغه ۱۳,۸۶۰ ۰۰:۲۹:۲۴
۱۹ شرح حکمت صدو پنجاه نهج البلاغه ۳۸,۵۴۹ ۰۰:۲۷:۲۴

 

شرح حدیث معراج
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
شرح حدیث معراج ۱
۱۸,۶۳۶ ۰۰:۳۹:۳۴
۲
شرح حدیث معراج ۲
۱۹,۶۱۴ ۰۰:۴۱:۴۰
۳
شرح حدیث معراج ۳
۱۹,۵۸۸ ۰۰:۴۱:۳۶
۴
شرح حدیث معراج ۴
۲۲,۶۲۴ ۰۰:۴۸:۰۵
۵
شرح حدیث معراج ۵
۲۱,۵۷۴ ۰۰:۴۵:۵۰
۶
شرح حدیث معراج ۶
۱۹,۶۱۹ ۰۰:۴۱:۴۰

 

اخلاق اسلامی
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
اخلاق اسلامی ۱
۴,۷۳۴ ۰۰:۳۹:۴۳
۲
اخلاق اسلامی ۲
۴,۸۸۴ ۰۰:۴۱:۰۰
۳
اخلاق اسلامی ۳
۵,۵۳۸ ۰۰:۴۶:۳۵
۴
اخلاق اسلامی ۴
۵,۶۵۵ ۰۰:۴۷:۳۵
۵
اخلاق اسلامی ۵
۵,۵۲۶ ۰۰:۴۶:۲۹
۶
اخلاق اسلامی ۶
۵,۰۱۰ ۰۰:۴۲:۰۵
۷
اخلاق اسلامی ۷
۵,۴۲۹ ۰۰:۴۵:۳۹
۸
اخلاق اسلامی ۸
۵,۹۷۷ ۰۰:۵۰:۲۰
۹
اخلاق اسلامی ۹
۵,۵۶۷ ۰۰:۴۶:۵۰
۱۰
اخلاق اسلامی ۱۰
۵,۰۸۱ ۰۰:۴۲:۴۱
۱۱
اخلاق اسلامی ۱۱
۵,۲۶۱ ۰۰:۴۴:۱۳
۱۲
اخلاق اسلامی ۱۲
۵,۱۰۵ ۰۰:۴۲:۵۴
۱۳
اخلاق اسلامی ۱۳
۵,۹۱۱ ۰۰:۴۹:۴۶
۱۴
اخلاق اسلامی ۱۴
۶,۲۳۴ ۰۰:۵۲:۳۱

 

موضوع:خداوند
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
صفت رضایت و رضوان خدا
۱۸,۶۳۱ ۰۰:۴۵:۱۴
۲
حد و حدود الهی ۱
۱۵,۵۱۱ ۰۰:۳۷:۳۷
۳
حد و حدود الهی ۲
۱۷,۸۸۶ ۰۰:۴۳:۳۶
۴
یاری رسانی خدا
۴۱,۷۳۹ ۰۰:۴۴:۲۶

 

تحلیل اسمی ونام های قیامت در قرآن
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه اول)
۷,۱۱۵ ۰۰:۴۰:۰۱
۲
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه دوم)
۷,۲۱۳ ۰۰:۴۰:۳۵
۳
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه سوم)
۷,۱۰۸ ۰۰:۳۹:۵۹
۴
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه چهارم)
۶,۹۲۸ ۰۰:۳۸:۵۸
۵
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه پنجم)
۶,۸۵۰ ۰۰:۳۸:۳۱
۶
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه ششم)
۷,۱۰۴ ۰۰:۳۹:۵۸
۷
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه هفتم)
۷,۰۶۱ ۰۰:۳۹:۴۳
۸
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه هشتم)
۶,۷۰۸ ۰۰:۳۷:۴۳
۹
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه نهم)
۶,۳۷۵ ۰۰:۳۵:۴۹
۱۰
تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه دهم)
۵,۸۷۶ ۰۰:۳۲:۵۹

 

ماه رمضان
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
۱
ویژگی های ماه رمضان قسمت اول
۷,۰۰۹ ۰۰:۳۹:۵۲
۲
ویژگی های ماه رمضان قسمت دوم
۶,۴۳۴ ۰۰:۳۶:۳۵
۳
زیر بنای معاشرت و حیا قسمت اول
۷,۵۰۸ ۰۰:۴۲:۴۲
۴
زیر بنای معاشرت و حیا قسمت دوم
۷,۲۲۱ ۰۰:۴۱:۰۴
۵
موانع و آسیب های حیا
۷,۰۱۶ ۰۰:۳۹:۵۴
۶
اقسام حیا
۷,۵۰۵ ۰۰:۴۲:۴۱
۷
عوامل سوء ظن
۷,۱۴۰ ۰۰:۴۰:۳۶
۸
بد گمانه و بد بینی به مردم
۶,۸۶۵ ۰۰:۳۹:۰۳
۹
عدم آزار و مزاحمت برای مردم
۷,۷۱۸ ۰۰:۴۳:۵۴
۱۰
اهل بیت
۷,۱۷۶ ۰۰:۴۰:۴۹
۱۱
فرهنگ گفتگو
۷,۶۲۶ ۰۰:۴۳:۲۲
۱۲
اقسام گفتگو
۶,۹۹۰ ۰۰:۳۹:۴۵
۱۳
شماتت و سرزنش
۷,۳۸۴ ۰۰:۴۲:۰۰
۱۴
امام حسن مجتبی (ع)
۷,۱۴۷ ۰۰:۴۰:۳۹
۱۵
اخلاق اجتماعی
۷,۲۸۶ ۰۰:۴۱:۲۶
۱۶
مروت و جوانمردی
۶,۸۰۱ ۰۰:۳۸:۴۱
۱۷
پیرامون شخصیت مولایی
۷,۷۹۲ ۰۰:۴۴:۱۹
۱۸
شیوه های تربیت امام علی (ع)
۸,۷۹۳ ۰۰:۵۰:۰۱
۱۹
امام علی (ع)
۷,۹۰۵ ۰۰:۴۴:۵۸
۲۰
اخلاص امام علی (ع)
۵,۸۳۸ ۰۰:۳۳:۱۲
۲۱
خانواده قسمت اول
۷,۴۰۹ ۰۰:۴۲:۰۸
۲۲
خانواده قسمت دوم
۷,۳۳۸ ۰۰:۴۱:۴۴
۲۳
خانواده قسمت سوم
۷,۳۵۰ ۰۰:۴۱:۴۸
۲۴
خودداری ها و اجتناب در زندگی
۶,۶۷۳ ۰۰:۳۷:۵۷
۲۵
برخورد والدین با فرزندان
۷,۴۰۵ ۰۰:۴۲:۰۷
۲۶
وداع با ماه مبارک رمضان
۶,۹۸۷ ۰۰:۳۹:۴۴
پیامبر اکرم (ص)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱
قسمت اول
۹,۱۲۰ ۰:۳۸:۰۳
حدیث معراج
۲
قسمت دوم
۹,۲۳۷ ۰:۳۸:۳۲
۳
قسمت سوم
۹,۸۰۳ ۰:۴۰:۵۴
۴
قسمت چهارم
۹,۷۰۷ ۰:۴۰:۲۹
۵
قسمت پنجم
۸,۸۵۶ ۰:۳۶:۵۶
۶
قسمت ششم
۹,۲۱۸ ۰:۳۸:۲۷
۷
قسمت هفتم
۹,۲۶۵ ۰:۳۸:۳۹
۸
قسمت هشتم
۸,۹۷۶ ۰:۳۷:۲۶
 
۱
شخصیت پیامبر
۹,۶۷۳ ۰:۴۰:۲۱
شخصیت پیامبر و تلاش برای هدایت
۲
تلاش برای هدایت
۷,۴۵۲ ۰:۳۱:۰۵
حضرت زهرا(س)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱
سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در مراسم شب اول بیت رهبری
در فاطمیه سال ۹۳
۷,۹۷۶ ۰:۴۴:۵۵
شهادت حضرت زهرا(س)
۲
روضه حجت السلام رفیعی در شهادت حضرت زهرا (س)
۱۱۲۵ ۰:۴:۴۷
۳
آخرین گفتگوی حضرت فاطمه (س) و امیرالمومنین (ع)
در بیان حجت السلام رفیعی
۷۷۵ ۰:۰۳:۱۲
۴
سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد زندگی معنوی
حضرت فاطمه زهرا(س)
۳۶۶۶ ۰:۲۹:۵۶
۵
سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد حضرت فاطمه زهرا(س)
۳۷۵۱ ۰:۳۰:۳۸
۶
سخنرانی حجه الاسلام دکتر رفیعی در مورد حضرت فاطمه زهرا(س) با
عنوان عفاف
۳۶۵۵ ۰:۲۹:۵۱
۷
سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد حضرت فاطمه زهرا (س)
الگوی کامل یک زندگی سالم
۴۰۷۶ ۰:۳۳:۱۸
۸
سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد تعصب شکنیهای حضرت
فاطمه زهرا(س) در جامعه
۳۹۲۴ ۰:۳۲:۰۳
۹
سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد ملاک ومعیار انتخاب صحیح
حضرت فاطمه زهرا(س) در زندگی
۳۷۱۱ ۰:۳۰:۱۹

 

امام حسن (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱
فضایل و عبادات امام حسن(ع)
۹۷۵,۶ ۰:۰۸:۰۵
گزیده ای از فضایل و عبادات امام حسن(ع)
۲
پیرامون امام حسن(ع) و قرآن
۱۴,۵۲۱ ۰:۴۲:۰۴
پیرامون امام حسن(ع) و قرآن
۳
شخصیت و زندگانی امام حسن(ع)
۱۹,۵۱۰ ۰:۴۰:۳۹
شخصیت و زندگانی امام حسن(ع)
۴
میلاد امام حسن(ع)
۳۰,۲۰۹ ۰:۴۹:۲۱
میلاد امام حسن مجتبی(ع)

 

امام حسین (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱
خواص عاشورا
۸,۴۹۲ ۰:۳۶:۳۹
عاشورا و شهادت امام حسین (ع)
۲
ولایت ستیزی
۷,۵۳۹ ۰:۳۲:۰۰
۳
بعد عرفانی کربلا
۱۱,۲۳۱ ۰:۴۷:۵۴
۴
فضایل و عبادات امام حسن(ع)
۹۷۵,۶ ۰:۰۸:۰۵
گزیده ای از فضایل و عبادات امام حسن(ع)

 

امام باقر (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱
فضائل امام باقر(علیه السلام)
۳۸,۴۳۳ ۰:۴۰:۵۴
فضائل امام باقر (علیه السلام)

 

امام رضا (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱
ولادت امام رضا (ع)
۶,۷۷۵ ۰:۳۸:۰۴
معارف امام رضا (ع)

 

امام جواد (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
۱
سنی ناصبی
۲,۱۶۷ ۰:۰۹:۱۳
حکایاتی از امام جواد (ع)
 

برگرفته از سایت آوینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *