سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

 
استاد رحیم پورازغدی
ردیف
توضیحات
حجم (KB)
زمان
موضوع
1
دانلود جلسه اول
12,771
00:52:50
طرحی برای فردا
2
دانلود جلسه  دوم
10,754
00:44:26
3
دانلود جلسه  سوم
13,740
00:56:52
4
دانلود جلسه  چهارم
14,754
01:01:05
5
دانلود جلسه  پنجم
12,531
00:51:50
6
دانلود جلسه ششم
19,536
00:41:30
7
دانلود جلسه هفتم
13,740
00:56:52
8
دانلود جلسه هشتم
12,207
00:50:29
9
دانلود جلسه نهم
10,028
00:41:25
10
دانلود جلسه دهم
16,780
01:09:31
11
دانلود جلسه یازدهم
17,515
01:12:35
12
دانلود جلسه دوازدهم
9,285
00:38:19
13
دانلود جلسه سیزدهم
27,069
00:57:34
14
دانلود جلسه چهاردهم
9,425
00:38:26
15
دانلود جلسه پانزدهم
10,789
00:44:35
16
دانلود جلسه شانزدهم
10,414
00:43:01
17
دانلود جلسه هفتدهم
9,910
00:40:55
18
دانلود جلسه هجدهم
26,413
00:40:10
19
دانلود جلسه نوزدهم
14,008
00:56:59
20
دانلود جلسه بیستم ام
10,245
00:57:19
21
دانلود جلسه بیست و یکم
14,838
00:42:26
22
دانلود جلسه بیست و دوم
14,472
01:01:55
23
دانلود جلسه بیست و سوم
8,931
00:59:51
24
دانلود جلسه بیست و چهارم
17,875
00:36:05
25
دانلود جلسه بیست و پنجم
17,728
01:14:28
26
دانلود جلسه بیست و ششم
11,288
01:13:06
27
دانلود جلسه بیست و هفتم
11,558
00:46:47
28
دانلود جلسه بیست و هشتم
14,576
00:47:21
29
دانلود جلسه بیست و نهم
17,297
01:00:40
30
دانلود جلسه سی ام
13,527
01:11:59
31
دانلود جلسه سی و یکم
9,668
00:55:55
32
دانلود جلسه سی و دوم
14,734
00:39:00
33
دانلود جلسه سی و سوم
14,916
01:01:01
34
دانلود جلسه  سی و چهارم
16،438
01:01:09
35
دانلود جلسه سی و پنجم
14,469
01:08:54
35
دانلود جلسه سی و ششم
14,324
00:59:18
37
دانلود جلسه  سی و هفتم
11,629
00:48:05
38
دانلود جلسه  سی و هشتم
12,555
00:51:56
39
دانلود جلسه سی و نهم
11,398
00:47:07
40
دانلود جلسه چهل ام
14,023
00:58:03
آزادی
ردیف
توضیحات
حجم (KB)
زمان
موضوع
1
دانلود جلسه اول
9,334
0:52:58
آزادی
2
دانلود جلسه  دوم
10,386
0:58:58
3
دانلود جلسه  سوم
7,580
0:43:00
4
دانلود جلسه  چهارم
8,054
0:45:41
5
دانلود جلسه  پنجم
10,634
01:00:22
6
دانلود جلسه ششم
11,350
01:04:27
7
دانلود جلسه هفتم
10,308
0:58:31
8
دانلود جلسه هشتم
4,428
0:25:04
9
دانلود جلسه  نهم
10,948
01:02:10
10
دانلود جلسه دهم
3,782
0:21:23
11
دانلود جلسه یازدهم
9,638
0:54:42
12
دانلود جلسه  دوازدهم
9,224
0:52:21
13
دانلود جلسه  سیزدهم
12,152
01:09:00
14
دانلود جلسه چهاردهم
10,530
0:59:46
15
دانلود جلسه  پانزدهم
11,180
01:03:26
سال 1392- پخش از شبکه1 سیما
ردیف
توضیحات
حجم (KB)
زمان
1
 مطالبه گر”منشور حقوق ملت” باشیم
15,864
0:51:54
2
نسبت سنگ و فولاد با اخلاق و حقوق
18,535
01:18:48
3
تاریخ خوبان و مقاومتی که می ارزد
15,449
01:05:37
4
عاشورای زیبا عاشورای زشت
13,583
00:57:40
5
نوجوانان شمشیر زن
13,467
00:57:10
6
حسین (ع)وجامعه اخلاقی
13,604
00:57:45
7
اثبات غدیر
15,095
01:04:07
 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *