ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک ۳۰ جزء

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک ۳۰ جزء
ردیف

جزء

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ جزء اول ۷,۰۱۸ ۰۰:۵۹:۵۰
۲ جزء دوم ۷,۴۴۴ ۰۱:۰۳:۲۹
۳ جزء سوم ۷,۳۲۸ ۰۱:۰۲:۲۹
۴ جزء چهارم ۶,۸۵۲ ۰۰:۵۸:۲۵
۵ جزء پنجم ۷,۲۲۰ ۰۱:۰۱:۳۴
۶ جزء ششم ۶,۹۵۰ ۰۰:۵۹:۱۶
۷ جزء هفتم ۷,۶۳۲ ۰۱:۰۵:۰۵
۸ جزء هشتم ۷,۰۳۴ ۰۰:۵۹:۵۸
۹ جزء نهم ۶,۴۹۲ ۰۰:۵۵:۲۱
۱۰ جزء دهم ۶,۴۵۴ ۰۰:۵۵:۰۲
۱۱ جزء یازدهم ۷,۱۳۰ ۰۱:۰۰:۴۷
۱۲ جزء دوازدهم ۷,۳۱۸ ۰۱:۰۲:۲۴
۱۳ جزء سیزدهم ۶,۸۸۴ ۰۰:۵۸:۴۲
۱۴ جزء چهاردهم ۶,۸۹۴ ۰۰:۵۸:۴۷
۱۵ جزء پانزدهم ۶,۷۲۴ ۰۰:۵۷:۲۰
۱۶ جزء شانزدهم ۶,۶۳۸ ۰۰:۵۶:۳۶
۱۷ جزء هفدهم ۵,۸۲۰ ۰۰:۴۹:۳۷
۱۸ جزء هجدهم ۶,۹۱۲ ۰۰:۵۸:۵۷
۱۹ جزء نوزدهم ۶,۸۳۶ ۰۰:۵۸:۱۸
۲۰ جزء بیستم ۶,۸۷۶ ۰۰:۵۸:۳۸
۲۱ جزء بیست و یکم ۶,۶۵۴ ۰۰:۵۶:۴۵
۲۲ جزء بیست و دوم ۷,۳۵۲ ۰۱:۰۲:۴۱
۲۳ جزء بیست و سوم ۷,۲۹۴ ۰۱:۰۲:۱۲
۲۴ جزء بیست و چهارم ۶,۸۴۲ ۰۰:۵۸:۲۰
۲۵ جزء بیست و پنجم ۷,۱۲۴ ۰۱:۰۰:۴۵
۲۶ جزء بیست و ششم ۶,۸۴۴ ۰۰:۵۸:۲۱
۲۷ جزء بیست و هفتم ۷,۳۶۶ ۰۱:۰۲:۴۹
۲۸ جزء بیست و هشتم ۷,۲۶۶ ۰۱:۰۱:۵۷
۲۹ جزء بیست و نهم ۷,۳۲۶ ۰۱:۰۲:۲۸
۳۰ جزء سی ام ۷,۰۵۰ ۰۱:۰۰:۰۷

 

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.برگفته از سایت آوینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *