احادیث سنی

سیوطی در کتاب «الدر المنثور فی تفسیر کتاب الله بالمأثور» در تفسیر آیه شریفه « اولئک هم خیر البریه» روایت ...

حضرت مهدی (عج) در کتب اهل سنت

*** ترمذی اصل روایت را از رسول گرامی اسلام ( ص ) نقل کرده است که: «بهترین عبادت انتظار فرج ...