⏪ تصمیمی برای خدا

✅ #روایت_زندگی ۲۷ - #تصمیمی برای خدا ⬅ خداوند جبّار است و جبران میکند... اگر کار حرامی را به خاطر ...

شبهه : زمین به دور خورشید می گردد یا خورشید به دور زمین؟!

شبهه : قرآن در دو آیه ی ۳۸ و ۴۰ سوره یس می گوید :« خورشید به دور زمین می گردد ...

چند سوره قرآن با “الم‌” شروع می‌شود؟

پاسخ: ۶ سوره که عبارتند از: بقره‌، آل‌عمران‌، عنکبوت‌، روم‌، لقمان‌، سجده‌. درباره حروف مقطعه مثل (الم‌، الر، ق‌، ن‌) که در ...

در قیامت دریاها آتش می گیرند؟ چگونه چنین چیزی ممکن است؟

در سوره تکویر، درتوصیف صحنه قیامت دریاها را این گونه توصیف کرده است: «وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ»[تکویر/۶] «در کتاب قاموس ...

مغفرتِ شرک

در آیه ۴۸ سوره نساء گفته شده : « اِن الله لا یغفر ان یُشرک به »  همانا خداوند ...

با توجه به آیه ۸۵ سوره انبیأ داستان “ذوالکفل‌” چگونه بوده‌، بر چه قومی حکم می‌راند؟ سرانجامش چه شد؟ آیا روایتی در این باره وجود دارد؟

  پاسخ: درباره "ذاالکفل‌" اقوال متفاوتی وجود دارد که این جا مجال بیان آن‌ها نیست‌؛ ولی مشهور آن است که "ذاالکفل‌" یکی ...

شبهه: چرا باید در تعداد مشرق و مغرب در سوره های بقره(۱۱۵)، الرحمن(۱۷) و معارج (۴۰)؛ اختلاف وجود داشته باشد؟

متن شبهه: در آیه ۱۱۵ سوره بقره گفته شده : « یک مشرق و یک مغرب وجود دارد » و در ...

شبهه:چرا منشا گرفتاری های انسان در قرآن، خدا(۷۸نساء)، در جای دیگر انسان(۷۹نساء) و در آیاتی دیگر شیطان(۴۱ص)ذکرشده است؟

متن شبهه: در سوره صاد آیه ۴۱ مصائب و گرفتاری های به شیطان ، و در سوره نساء آیه ۷۸ ...

نقش پدر در فرهنگ حجاب

از زمانی که آدم و حوا با خوردن میوه ممنوعه پوشش خود را از دست دادند و خجلت زده به ...