۱۱۰۰ آیه پزشکی در قرآن

مدیرگروه تفسیر و علوم قرآن جامعهالزهرا با اشاره به اینکه در بیش از ۱۱۰۰ آیه به مسائل پزشکی اشاره شده ...

چرا پیامبر خالکوبی را نهی کرده است

پیامبر اکرم ( ص ) در ۱۴ قرن پیش سنت جاهلانه خالکوبی را حرام نمودند و انجام دهنده آن را ...

مصرف اندک مشروبات الکلی (خمر )، مفید یا مضر؟

آیا مصرف اندک  وناچیز مشروبات الکلی(خمر) نیز مضر است؟ دین و علم آیا در این زمینه رو به روی هم قرا ...

صدا در قران

در قرآن کریم آیات و اشارات تأمل انگیزی درباره‌صدا وجود دارد. چند آیه هست که از صدای بلند و بی‌ملاحظه ...

دانلود کلیپ اعجاز علمی قرآن – وظیفه کوه ها

کلیپی زیبا در مورد وظیفه کوه ها ، یک حقیقت علمی مهم، که در قرن اخیر کشف شده است, اما ...

دانلود کلیپ اعجاز علمی قرآن – حرکت کوه ها

کلیپی زیبا در مورد حرکت  کوه ها ، یک حقیقت علمی مهم، که در قرن اخیر کشف شده است, اما ...

دانلود کلیپ اعجاز علمی قرآن – حرکت ستارگان

کلیپی زیبا در مورد حرکت ستارگان ، یک حقیقت علمی مهم، که در قرن اخیر کشف شده است, اما قرآن ...

دانلود کلیپ اعجاز علمی قرآن – گسترش جهان

کلیپی زیبا در مورد گسترش جهان ، یک حقیقت علمی مهم، که در قرن اخیر کشف شده است, اما قرآن ...