تلاوت بسیار زیبا سوره لقمان/یاسر الدوسری

آیه:۳۳ الی ۳۴ سوره لقمان یکی از تلاوت های زیبا و شنیدنی همراه با ترجمه فارسی به صورت زیرنویس      

تلاوت های مجلسی شحات محمد انور

تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه آیات ۱-۵۲ ۳۷:۰۲ تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و عادیات   ۲۹:۲۶ تلاوت مجلسی سوره های ...

تلاوت مجلسی راغب مصطفی غلوش

تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه (تصویری) 11:51 تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه (صوتی) 11:51 تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات ...