تلاوت زیبا و آسمانی

[playlist type="video" ids="8030"]
تصویر بند انگشتی

کدام نماز قبول است ؟

سخنرانی بسیار زیبا از آیت الله مجتهدی تهرانی پیرامون تاثیر نماز بر مومن و شرایط قبولی نمازهای پنج گانه