با انجام اینکار بگذار خدا همه کارهایت را درست کند

مگر خدا از بنده هاش چه می خواهد؟ سخنرانی استاد پناهیان    

کلیپ تصویری | چرا کم استغفار می کنیم؟! – استاد پناهیان

دلیل اینکه چرا مردم کم استغفار می کنند، اینه که مطمئن نیستند خدا خیلی زیاد دوستشان دارد، مثل بچه و ...